• கிழக்கு அகழ்வாராய்ச்சி
 • கிழக்கு அகழ்வாராய்ச்சி

நங்கூரம் சங்கிலி

 • ஸ்டட் மற்றும் ஸ்டட்லெஸ் மரைன் ஆங்கர் செயின்

  ஸ்டட் மற்றும் ஸ்டட்லெஸ் மரைன் ஆங்கர் செயின்

  கிழக்கு மரைன் கப்பல்கள், கடல் தளங்கள், மூரிங்ஸ் மற்றும் ஆஃப்ஷோர் திட்டங்களுக்கு வாடிக்கையாளர்களுக்கு நங்கூரம் சங்கிலி, ஆஃப்ஷோர் மூரிங் சங்கிலி மற்றும் பாகங்கள் ஆகியவற்றின் முழுமையான தீர்வை வழங்குகிறது.

  தேசிய தரநிலைகள் மற்றும் வகைப்படுத்தல் சொசைட்டி வெல்டிங் விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் CCS, ABS,DNV GL, NK, தர மேலாண்மை அமைப்பு சான்றிதழ் மற்றும் ISO9001:2015 ஐ தேர்ச்சி பெற்ற மேம்பட்ட சங்கிலி-குறியிடும் உற்பத்தி உபகரணங்கள் மற்றும் எங்கள் அனுபவ ஊழியர்களிடமிருந்து எங்கள் முக்கிய பலம் வருகிறது. BV வகைப்பாடு சமூகத்தின் ஒப்புதல்.

 • ஆங்கர் செயின் பொருத்துதல்கள்

  ஆங்கர் செயின் பொருத்துதல்கள்

  ஆங்கர் செயின் ஃபிட்டிங்ஸ் ஆஸ்ட் மரைன் மூலம் கப்பல்கள், கடல் தளங்கள், மூரிங்ஸ் மற்றும் ஆஃப்ஷோர் திட்டங்களுக்கு வாடிக்கையாளர்களுக்கு நங்கூரம் சங்கிலி, ஆஃப்ஷோர் மூரிங் செயின் மற்றும் பாகங்கள் ஆகியவற்றின் முழுமையான தீர்வை வழங்குகிறது.எங்கள் முக்கிய பலம் மேம்பட்ட சங்கிலி-குறியிடும் உற்பத்தி உபகரணங்களிலிருந்து வருகிறது மற்றும் எங்கள்…